TTIP:s betydelse för säkerhetspolitiken

Interpellation 2014/15:503 av Hans Wallmark (M)

av Hans Wallmark (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

För en tid sedan befann sig statsminister Stefan Löfven i USA. Bland de frågor som togs upp fanns även det viktiga handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA – TTIP – som det förhandlats om under ett par år. 

De positiva ekonomiska konsekvenserna av TTIP ska inte underskattas. Det handlar om förbättrade förutsättningar för såväl tillväxt som fler jobb. Det gynnar länder och folk på båda sidor av Atlanten. 

Det finns även en säkerhetspolitisk och därmed en försvarspolitisk dimension i ett omfattande avtal mellan EU och USA. Med ett sådant skulle demokratier, fria stater och marknadsekonomier knytas ännu närmare varandra. Det är en viktig markering i en orolig tid. 

Av den anledningen finns det goda skäl att arbeta för ett framgångsrikt avslut med de förda förhandlingarna. 

Enligt Dagens industri onsdagen den 1 april uppges statsminister Stefan Löfven ha sagt om förutsättningarna att nå en överenskommelse: ”Det får inte ske till vilket pris som helst.”

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsminister Stefan Löfven om han inte ser en säkerhetspolitisk och därmed också en försvarspolitisk dimension i ett framgångsrikt framförhandlat handels- och investeringsavtal mellan EU och USA.

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2015-04-10 Överlämnad: 2015-04-13 Anmäld: 2015-04-14 Återtagen: 2015-04-21 Sista svarsdatum: 2015-04-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.