Trygghetsskapande åtgärder för lantbrukare

Interpellation 2020/21:265 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

En levande landsbygd är viktigt för Sverige, och för att den ska bli det är det viktigt att såväl nya som gamla lantbruk både inspireras och uppmuntras att driva företag. Detta är fundamentalt för att ge inspiration till andra människor att vilja ta steget att starta nya företag eller ta över och driva familjeföretag som går i arv.

På den svenska landsbygden finns många människor som bedriver lantbruk med djurhållning. Tyvärr finns det i dag flera hinder som försvårar: onödigt krångliga regelverk och dokumentation som tar mycket tid som annars skulle kunna läggas på att utveckla verksamheten. Det har också kommit signaler om att när en lantbrukare råkar ut för upprepade incidenter (extern påverkan som djurrättsaktivism, rovdjursangrepp etcetera) som sätter stopp för verksamheten, är det svårt att få snabb hjälp från staten och hjälp med förebyggande åtgärder så att det inte ska upprepas fler gånger.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Hur ämnar statsrådet verka för att stärka tryggheten kring lantbrukare med djurhållning på landsbygden?
  2. Hur ämnar statsrådet verka för att uppmuntra nyetablering av lantbruk med djurhållning på landsbygden?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-12-17 Överlämnad: 2020-12-17 Anmäld: 2020-12-18 Återtagen: 2021-01-12 Sista svarsdatum: 2021-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.