Trygghetsskapande åtgärder för lantbrukare

Interpellation 2020/21:198 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

En levande landsbygd är viktigt för Sverige, och för att den ska bli det är det viktigt att såväl nya som gamla lantbruk både inspireras och uppmuntras till att bedriva företag. Detta är fundamentalt för att ge inspiration till andra människor att vilja ta steget att starta nya företag eller ta över och bedriva familjeföretag som går i arv.

Inom den svenska landsbygden finns många människor som bedriver lantbruk med djurhållning. Tyvärr finns det i dag flera hinder som försvårar, bland annat onödigt krångliga regelverk och dokumentation som upptar mycket tid som annars skulle kunna läggas på att utveckla verksamheten. Det har också kommit signaler om att när en lantbrukare råkar ut för upprepade incidenter (extern påverkan som djurrättsaktivism, rovdjursangrepp etcetera) som sätter stopp för verksamheten är det svårt att snabbt få hjälp från staten och hjälp till förebyggande åtgärder så att det inte ska upprepas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Hur ämnar statsrådet verka för att stärka upp tryggheten kring lantbrukare med djurhållning på landsbygden?
  2. Hur ämnar statsrådet verka för att uppmuntra nyetablering av lantbruk med djurhållning på landsbygden?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-11-27 Överlämnad: 2020-11-30 Anmäld: 2020-12-01 Återtagen: 2020-12-07 Sista svarsdatum: 2020-12-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.