Trovärdighet i den ekonomiska politiken

Interpellation 2013/14:260 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 30 januari

Interpellation

2013/14:260 Trovärdighet i den ekonomiska politiken

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Riksdagshösten präglades av en intensiv skattepolitisk strid. Under hela hösten stred de borgerliga riksdagsledamöterna högljutt och prestigefyllt för rätten att höja brytpunkten/skiktgränsen för att färre skulle betala statlig skatt. De ville sänka skatterna ytterligare för dem med relativ goda inkomster.

Därför var det intressant att finansministern, bara någon vecka efter det att de borgerliga partierna förlorat striden om ofinansierade skattesänkningar, uttalade en önskan om att säkra nya skatteintäkter.

Finansministerns uttalande kommer efter Konjunkturinstitutets prognos om att Sverige är i en situation där vi nu inte längre kan antas klara både överskottsmål och samhällsservice. Överskottsmålets trovärdighet naggas i kanten om inte regeringen presenterar trovärdiga planer för hur man avser nå målet.

Konjunkturinstitutet konstaterar att vi inte klarar välfärden och att upprätthålla överskottsmålet med nuvarande skatter. Finansministern säger att budgetutrymmet väntas vara begränsat de kommande åren som en följd av en lång rad av finanspolitiska åtgärder för att stötta ekonomin i en historiskt långdragen internationell lågkonjunktur.

Satt i sitt sammanhang kan de se obegripligt ut att ena dagen slåss för skattesänkningar till dem som har det bäst och nästa dag påstå att det behövs ytterligare skatteintäkter.

1. Vilka åtgärder tänker finansministern vidta för att säkra nya skatteintäkter och därmed klara en god samhällsservice?

2. Vad avser finansministern att göra för att ha bättre framförhållning i den ekonomiska politiken?

3. Vad avser statsministern att göra för att öka trovärdigheten i den ekonomiska politiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-01-30 Svar fördröjt anmält: 2014-02-20 Besvarad: 2014-04-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)