Tremånadersregeln i jobbgarantin

Interpellation 2008/09:594 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 26 augusti

Interpellation

2008/09:594 Tremånadersregeln i jobbgarantin

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Regeringens förordning som reglerar hur unga arbetslösa ska erbjudas aktiva arbetsmarknadsinsatser innebär att de unga arbetslösa i praktiken får vänta sex månader på aktiva insatser från Arbetsförmedlingen. Unga upp till 25 år skrivs in i den så kallade jobbgarantin efter tre månaders arbetslöshet. De coachas då i huvudsak i att söka jobb. Först efter ytterligare tre månader kan de erbjudas aktiva arbetsmarknadsåtgärder som praktik eller utbildning. Så har i varje fall merparten arbetsförmedlingar tolkat regeringens direktiv om att aktiviteterna inledningsvis, i normalfallet minst tre månader enbart ska omfatta den typen av hjälp.

Det är inte rimligt att regeringen ska överlåta till de enskilda arbetsförmedlarna att tolka vad som avses med i normalfallet. Regeringsdirektiv måste vara så tydliga och exakta att de inte ska behöva tolkas, med olika bedömningar som följd.

I nuvarande mycket allvarliga arbetsmarknadsläge med rekordhög ungdomsarbetslöshet är det helt nödvändigt att unga arbetslösa erbjuds arbetsmarknadsåtgärder i form av praktik eller utbildning redan efter tre månader. Därför bör regeringen avskaffa tremånadersregeln i den aktuella förordningen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Är arbetsmarknadsministern beredd att verka för att den så kallade tremånadersregeln i förordningen avskaffas i syfte att unga arbetslösa erbjuds arbetsmarknadsåtgärder på ett så tidigt stadium som möjligt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-08-26 Svar fördröjt anmält: 2009-09-03 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)