Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagda uppgifter

Interpellation 2016/17:587 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

När Transportstyrelsens generaldirektör oväntat fick avgå efter vad man då kallade oenigheter mellan henne och regeringen kunde ingen utomstående ana vad som verkligen hade hänt. Nu har det visat sig att känslig information från Transportstyrelsen har läckt till utlandet. Enligt SVT handlar det om hela det svenska registret över körkort samt känslig information om tunnelbana, broar, vägar och hamnar i Sverige. Denna läcka innebär i så fall inte bara stor fara för den personliga integriteten och framför allt personer med skyddad identitet utan även fara för rikets säkerhet.

Säkerhetspolisens förundersökning visar att tekniker i utlandet som inte hade säkerhetsprövats hade obegränsad tillgång till ovanstående information och kunde komma åt, kopiera och sprida data från Transportstyrelsens servrar i Sverige.

Så sent som i mars förra året, ett år efter att Transportstyrelsen bestämde sig för att köpa datatjänster från utlandet, sände Transportstyrelsen av misstag ut adresserna till alla skyddade personer i Sverige som ägde en personbil. Detta misstag skedde enligt DN inte bara en utan två gånger. Inte bara svenska utan även utländska företag prenumererar på en databas med uppgifter ur registret. I samma veva fick företag ett utskick från databasen innehållande även personbilar som ägdes av personer med skyddad identitet.

När Transportstyrelsen på ett sådant vårdslöst sätt vid upprepade tillfällen har brutit mot lagen och riskerat rikets säkerhet måste regeringen ge klara besked på vad som har hänt. Då räcker det inte med att avskeda Transportstyrelsens generaldirektör.

I ljuset av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

  1.  När fick infrastrukturministern information om att Transportstyrelsen brutit mot de föreskrifter som finns angående sekretessbelagd information?
  1.  Vad var skälet till att först bara generaldirektör Maria Ågren fick avgå när även styrelsens ordförande Rolf Annerberg kände till lagbrotten?
  1.  Vad har infrastrukturministern vidtagit för åtgärder för att det inte ska inträffa något liknande igen?
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2017-07-20 Överlämnad: 2017-07-20 Inte besvarad: 2017-08-23 Anmäld: 2017-08-31 Sista svarsdatum: 2017-09-15