Transportstödet för 2007

Interpellation 2007/08:56 av Abramsson, Karl Gustav (s)

av Abramsson, Karl Gustav (s)

den 19 oktober

Interpellation

2007/08:56 Transportstödet för 2007

av Karl Gustav Abramsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Som bekant är transportstödet ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Genom att i viss mån kompensera de dyra transportkostnaderna har bidraget varit garanten för tusentals varaktiga arbetstillfällen i Norrland. Transportstödet är särskilt viktigt för småföretag och i många fall en förutsättning för deras existens.

Numera finns det enighet också i regeringen om transportstödets betydelse för Norrland. Trots detta vet inte företagarna i landets norra delar vilka regler som gäller, då det fortfarande i oktober månad saknas besked om transportstödet för 2007. De lever i ovisshet om en viktig förutsättning för verksamheten, vilket självklart påverkar deras möjligheter att lämna offert och i övrigt planera för nästa år.

Näringsministern har i opposition och vid tidigare debatter i riksdagen valt att kritisera den tidigare socialdemokratiska regeringen för hantering av frågan. Nu har regeringen haft makten i drygt ett år och presenterat två budgetpropositioner, en vårproposition samt ett antal andra förslag. Det är bara beskedet om transportstödet som dröjer. Det är fullständigt oacceptabelt – och dessutom pinsamt – inte minst med tanke på att stöd för småföretagande och jobbpolitik i övrigt var regeringspartiernas tydligaste budskap i förra valrörelsen. Regeringens senfärdighet riskerar många viktiga arbetstillfällen i hela Norrland.

Jag vill därför fråga näringsministern:

När ger statsrådet besked till företagare i Västerbotten om resultatet från förhandlingarna med EU och om regelverket och storleken för transportstödet för innevarande år?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-10-19 Anmäld: 2007-10-19 Återtagen: 2007-10-25 Sista svarsdatum: 2007-11-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.