Transporter till och från Bromma

Interpellation 2015/16:366 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trots motsatta besked från regeringen tycks Bromma flygplats bli kvar under överskådlig tid. I dag är flygplatsen ett nav för det svenska inrikesflyget vilket avlastar Arlanda och möjliggör för 24 000 jobb i hela landet.

Bromma flygplats fördel är att den är citynära. På grund av osäkerhet om flygplatsens framtid finns det endast begränsade möjligheter att transportera sig till flygplasten med kollektivtrafik. Givet Bromma flygplats citynära läge och den förväntade ökningen av flygtrafiken i Sverige de kommande åren bör kollektivtrafiken till flygplatsen byggas ut.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Vad gör statsrådet för att främja utbyggnaden av kollektivtrafik till Bromma flygplats?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-02-03 Överlämnad: 2016-02-03 Anmäld: 2016-02-04 Sista svarsdatum: 2016-02-25 Svarsdatum: 2016-03-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)