Transfettförbud som sparar liv

Interpellation 2013/14:540 av Matilda Ernkrans (S)

av Matilda Ernkrans (S)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Riksdagen har ju i mars 2011 tillkännagett för regeringen att Sverige bör ha ett förbud mot transfetter (bet. 2010/11:MJU14, rskr. 2010/11:193). Redan sommaren 2012 redovisade Livsmedelsverket ett förslag på lagstiftning. Men regeringen har sedan dess förhalat frågan, och ännu finns inget förslag på bordet.

Danmark har haft ett förbud mot transfett sedan 2003 och är nu det land som har lägst dödlighet i hjärtsjukdomar i Europa.

Skillnaden mellan Danmark och Sverige är stor. Mellan 2000 och 2009 minskade dödligheten i Danmark med 8 procent medan den bara minskade med 4,5 procent i Sverige.

Frågan är om Sverige är så mycket sämre än Danmark på att minska rökning och på att ge råd om ökad motion och hälsosammare konsumtion. Eller är skillnaden att svenskarna får i sig mer transfett?

Forskare i Danmark menar nu att orsaken till skillnaden är det danska förbudet mot transfett.

Man kan undra om regeringens långsamma handläggning av ett förbud har orsakat en ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige.

Jag vill fråga landsbygdsministern när regeringen avser att presentera det förslag på förbud mot transfett som riksdagen har beställt.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-06-02 Anmäld: 2014-06-03 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.