Trängselskatt för utländska fordon

Interpellation 2011/12:444 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 27 augusti

Interpellation

2011/12:444 Trängselskatt för utländska fordon

av Lars Johansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Vid riksdagens beslut om trängselskatt i Göteborg våren 2010 framgick det tydligt att regeringen skyndsamt skulle tillsätta en utredning som skulle skapa förutsättningar för att trängselskatten också skulle gälla utländska fordon.

Regeringen förhalade frågan ett helt år innan utredaren utsågs. Vid den interpellationsdebatt som jag hade den 4 april i år fick jag beskedet av Anders Borg att utredaren skulle vara klar den 30 september i år.

Nyligen har jag fått veta att utredningen har fått tilläggsdirektiv och därför inte kan vara färdig förrän den 15 februari 2013.

Detta är allvarligt och leder till ytterligare försening av när trängselskatt kan komma att gälla för utländska fordon.

Den svenska åkeribranschen riskerar att bli utkonkurrerad av utländska åkerier vid transporter till och från Göteborg.

Arbetet med att införa de nya betalstationerna fortgår så att allt ska vara klart till årsskiftet. Göteborg håller därför sin del av överenskommelsen kring det västsvenska paketet. Men regeringen är inte lika aktiv och det skapar misstro och undergräver förtroendet för politiken.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Avser statsrådet att skynda på utredaren? Om inte, kommer statsrådet och regeringen att kompensera Göteborg för de minskade inkomsterna som bortfallet av utländska fordon innebär?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-08-27 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.