Träförädlingens framtid i Gävleborg

Interpellation 2009/10:100 av Svedberg, Per (s)

av Svedberg, Per (s)

den 11 november

Interpellation

2009/10:100 Träförädlingens framtid i Gävleborg

av Per Svedberg (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

 

Skogsindustrin och träförädlingen har genom historien spelat en viktig roll i Gävleborgs län, som är det skogrikaste länet i landet. Flera starka pappers- och massafabriker, sågverk och pappersbruk har varit pålitliga skapare av arbetstillfällen.

Men genom rationaliseringar och till viss del nedläggningar av fabriker, som i Norrsundet, har antalet arbetstillfällen minskat rejält inom sektorn.

Vi bedömer dock att det finns en stor potential inom träförädlingen och den senaste nyheten om att skogsföretaget Setra åter öppnar sågverket i Färila är mycket uppmuntrande. Det krävs dock en politisk vilja för att ge branschen goda utvecklingsmöjligheter genom stöd för satsningar på innovationer och nya entreprenörer inom träförädlingsbranschen.

Den socialdemokratiska regeringen satsade offensivt på en träbyggnadsstrategi som bidrog till att uppmärksamma träets klimatfördelar och jobbskapande potential.

Detta har dock inte fullföljts av den nuvarande regeringen och i dag ser vi socialdemokrater ett starkt behov av ett nytt branschprogram som skulle ge verktyg för utveckling av träförädlingen i Gävleborg och andra skogslän.

Min fråga till näringsministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stödja en utveckling av träförädlingen i Gävleborg?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-11 Anmäld: 2009-11-11 Svar fördröjt anmält: 2009-11-24 Besvarad: 2009-12-21
Debatt (14 anföranden)