Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar

Interpellation 2017/18:52 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Rapporterna om vägar som Trafikverket inte längre vill ta ansvar för utan som under tvång överlämnas till kommuner eller boende utan att ersätta kostnaderna för drift och underhåll blir allt fler. Enligt uppgift används Stockholms län som pilotprojekt, vilket har lett till att bland annat väg 579 som tidigare har varit en statlig väg nu ska överlämnas till en vägförening som inte ens är bildad. Detta är ett av flera exempel och enligt uppgifter från Trafikverket grundas överlämnandet i ett beslut som fattades någon gång under 1980-talet.

Under ett besök i trafikutskottet fick statsrådet Tomas Eneroths företrädare Anna Johansson frågan om detta var en del i den nuvarande regeringens politik och svaret på den frågan var tydligt nej.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

  1. Gör statsrådet bedömningen att det är önskvärt att Trafikverket under tvångsmässiga former ska överlämna väghållaransvaret till kommuner och vägföreningar utan ersättning för kostnader för drift och underhåll?
  2. Har statsrådet eller regeringen gett något uppdrag till Trafikverket att genomföra RÄV-projektet?
  3. Avser statsrådet att vidta några åtgärder vad avser Trafikverkets RÄV-projekt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-23 Överlämnad: 2017-10-24 Anmäld: 2017-10-25 Svarsdatum: 2017-11-07 Sista svarsdatum: 2017-11-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.