Tonårsaborter

Interpellation 2007/08:789 av Ernkrans, Matilda (s)

av Ernkrans, Matilda (s)

den 14 maj

Interpellation

2007/08:789 Tonårsaborter

av Matilda Ernkrans (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Tonårsaborterna i Sverige fortsätter att öka, om man ska tro socialminister Göran Hägglund.

I ett pressmeddelande från regeringen konstaterades att tonårsaborterna ökade med 2 procent under första halvan av 2007, jämfört med samma period året innan. Det budskapet trummade Göran Hägglund vidare på när han inför pressen presenterade en arbetsgrupp som ska lämna förslag på hur antalet oönskade graviditeter ska kunna minskas.

I själva verket minskade antalet tonårsaborter under första halvan av 2007. Enligt Socialstyrelsen utfördes 25,8 tonårsaborter per 1 000 kvinnor mellan januari och juni 2006. Motsvarande siffra för 2007 var 25,4. Det innebär en minskning med 1,6 procent – inte en ökning, som regeringen påstår.

För en tid sedan presenterade Socialstyrelsen en rapport som redovisar genomförda aborter för hela 2007. Minskningen av tonårsaborter blir då ännu större: 2,4 procent, jämfört med 2006.

Joakim Pettersson är kristdemokrat och politiskt sakkunnig. Han är den som författade pressmeddelandet och han tycker inte att det innehöll några felaktigheter. Han anser inte ens att hur man valt att redovisa antalet aborter spelar så stor roll.

Det är allvarligt när en regering slarvar med underlag inför framtida beslut, alternativt inte ens bryr sig om att ta reda på rätt fakta.

Jag vill, med anledning av det anförda, fråga ministern om han är beredd att vidta åtgärder för att säkerställa ett korrekt faktaunderlag.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-14 Anmäld: 2008-05-14 Svar fördröjt anmält: 2008-06-02 Besvarad: 2008-06-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)