Tonåringar i lågstadiet

Interpellation 2015/16:74 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Många nyanlända elever som ska beredas plats i svenska skolor är en utmaning för de flesta kommuner.

Det är glädjande att regeringen är överens med Alliansen om vikten av en bra kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Det förutsätter att alla elever efter kartläggning sedan får undervisning anpassad efter deras kunskapsnivå. 

I en intervju i Aftonbladet säger utbildningsministern att det är rimligt att elever utan skolbakgrund placeras i lågstadiet oavsett ålder.

 

Min fråga till utbildningsministern är hur han tänkt att det ska fungera i praktiken.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-10-14 Överlämnad: 2015-10-15 Anmäld: 2015-10-16 Sista svarsdatum: 2015-11-05 Svarsdatum: 2015-11-10
Debatt (7 anföranden)