Tjänsten som rikspolischef

Interpellation 2007/08:541 av Abramsson, Karl Gustav (s)

av Abramsson, Karl Gustav (s)

den 31 mars

Interpellation

2007/08:541 Tjänsten som rikspolischef

av Karl Gustav Abramsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Enligt regeringen ska jobbet som medborgarnas rikspolischef sökas i öppenhet och i konkurrens med andra. Med anledning av detta vill jag fråga justitieministern:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att ansökningsförfarandet till tjänsten som rikspolischef ska bli så öppet som möjligt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-31 Anmäld: 2008-04-01 Sista svarsdatum: 2008-04-14 Besvarad: 2008-04-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.