Tillstånd för simultana operationer

Interpellation 2016/17:404 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Tanken att en flygledare inom några år ska kunna styra trafiken vid två flygplatser samtidigt är ytterst kontroversiell av säkerhetsskäl. Bland annat har Europeiska transportarbetarfederationen krävt ett förbud mot detta.

Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), som SVT Norrbotten har talat med, är skeptiska mot så kallad simultana operationer gällande fjärrstyrning av flygledartorn. ETF vill förbjuda tekniken då det råder alldeles för stor osäkerhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet att se över säkerhetsutmaningarna för simultana operationer i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-23 Överlämnad: 2017-03-27 Anmäld: 2017-03-28 Sista svarsdatum: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-05-02
Debatt (7 anföranden)