Tillsättande av luftförsvarsutredning

Interpellation 2011/12:16 av Sörenson, Anna-Lena (S)

av Sörenson, Anna-Lena (S)

den 21 september

Interpellation

2011/12:16 Tillsättande av luftförsvarsutredning

av Anna-Lena Sörenson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I april 2011 gav riksdagen regeringen uppdraget att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag att utreda det framtida luftförsvaret. Utredningen ska ta sikte på tiden efter 2040 och koppla samman dagens beslut med morgondagens tekniska utveckling.

I budgetpropositionen för 2012 finns inget skrivet om någon luftförsvarsutredning och riksdagen har inte heller sett andra tecken på att någon utredning är på väg att tillsättas eller att några direktiv till en sådan är på väg att formuleras.

Vad har försvarsministern hittills gjort för att en parlamentarisk utredning kring det framtida luftförsvaret ska komma till stånd och när kan riksdagen förvänta sig att försvarsministern tar initiativ till att formulera direktiv till en luftförsvarsutredning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-21 Anmäld: 2011-09-22 Besvarad: 2011-09-30
Debatt (9 anföranden)