Tillgängligheten till specialistsjukvård

Interpellation 2010/11:387 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 13 maj

Interpellation

2010/11:387 Tillgängligheten till specialistsjukvård

av Isak From (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I vårpropositionen föreslår regeringen att staten ska upphöra med den prioriterade upphandlingen av flygtrafiken mellan Östersund och Umeå.

Riksdagen beslutade 1980 att Jämtlands län tillhör norra sjukvårdsregionen och upptagningsområdet för Norrlands universitetssjukhus i Umeå. År 1993 togs ytterligare riksdagsbeslut som bestämde att staten ekonomiskt skulle trygga flygtrafiken mellan Östersund och Umeå för att snabbt kunna ta patienter till Norrlands universitetssjukhus. Beslutet har förtydligats sedan dess ett antal gånger av tidigare regeringar. Innebörden i besluten har varit att det ska finnas goda snabba kommunikationer till sjukhuset och med fungerande flygtrafik och järnväg.

Vilka är skälen till att statsrådet vill bryta upp en kommunikationslinje i norra Sverige som överbryggar långa avstånd och möjliggör regional samverkan och kompetensutbyte inom bland annat sjukvården?

På vilka grunder har statsrådet verkat för förändringar som går tvärt mot tidigare fattade riksdagsbeslut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-13 Anmäld: 2011-05-17 Besvarad: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.