Tillgången till äggfritt vaccin

Interpellation 2009/10:147 av Pettersson, Marina (s)

av Pettersson, Marina (s)

den 30 november

Interpellation

2009/10:147 Tillgången till äggfritt vaccin

av Marina Pettersson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det vaccin som har köpts in och som används i Sverige är baserat på ägg, vilket innebär att vissa som vill vaccinera sig mot den nya influensan inte kan göra det eftersom de är allergiska mot ägg. Personer med svår äggallergi, omkring 10 000 svenskar, kan inte ta vaccinet Pandemrix och de personer som har en mildare form av äggallergi kan behöva genomgå ett allergitest innan de kan vaccineras för att vara på den säkra sidan. Astma- och allergiförbundet har tidigare begärt att ett äggfritt vaccin till landets allergiker införskaffas.

Sverige och Norge har uppenbarligen hanterat frågan olika trots att båda köpt in samma vaccin – Pandemrix – till sin befolkning. Det finns andra vaccin som inte är framtagna ur ägg och de senaste dagarna har det blivit klart att Norge beslutat att köpa in ett mindre antal doser av ett sådant vaccin till landets äggallergiker. Det vore naturligt att Sverige sökte en likadan lösning för att se till att så stor del som möjligt av befolkningen får det skydd som vaccinering innebär.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Maria Larsson:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att Sverige skaffar ett antal doser äggfritt vaccin så att alla som vill kan få vaccinera sig?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-11-30 Anmäld: 2009-12-01 Svar fördröjt anmält: 2009-12-11 Besvarad: 2009-12-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)