Tillgång till dator och telefon vid rättspsykiatrisk vård

Interpellation 2011/12:349 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 3 maj

Interpellation

2011/12:349 Tillgång till dator och telefon vid rättspsykiatrisk vård

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Det måste finnas möjligheter för rättspsykiatrin att begränsa tillgången till datorer och telefoner. Patienter dömda för rättspsykiatrisk vård ska inte kunna använda telefon och dator för knarkaffärer, hota andra eller begå barnpornografibrott. Det finns möjligheter att i enskilda fall begränsa tillgången till dator och telefon.

Dessutom kan patienterna även trakassera personalen och andra patienter inom vården genom att förmedla bilder eller filmer, vilket kan försvåra säkerheten och även vården. Det behövs ett förbud för att förhindra dessa trakasserier. Lagstiftningen behöver ses över för att skydda brottsoffren och deras personliga integritet. Många enheter känner dock att rättsläget är oklart

Vad får man göra och vad får man inte göra? I funktionen som tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen tydlig. Det får inte finnas något generellt förbud mot vare sig telefoni eller tillgång till internet. Jag menar att lagen måste förtydligas så att det blir helt klart för hela rättspsykiatrin hur man ska agera.

Mot bakgrund av detta undrar jag vilka åtgärder socialminister Göran Hägglund avser att vidta för att hindra personer dömda till rättspsykiatrisk vård från att använda mobiltelefon och datorer.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-05-03 Anmäld: 2012-05-03 Svar fördröjt anmält: 2012-05-10 Besvarad: 2012-05-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)