Tiggeri

Interpellation 2012/13:509 av Jonsson, Mattias (S)

av Jonsson, Mattias (S)

den 29 augusti

Interpellation

2012/13:509 Tiggeri

av Mattias Jonsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Tiggande människor har blivit vanligare i Sveriges största städer, men även i medelstora och mindre städer kan man se detta från och till. De stora sociala skillnaderna i Europa gör att många människor söker sig utanför sitt eget lands gränser för att skapa en bättre framtid för sig själva och sina barn. Att människor tvingas till tiggeri är naturligtvis ingen önskvärd situation. Jag tror på ett välfärdssamhälle där man som individ inte är beroende av välgörenhet och där alla som kan arbeta också ska kunna göra det.

Från och till har det påståtts att tiggeriet skulle vara del av en organiserad brottslighet där enskilda personer utnyttjas. Enligt den bedömning som regeringens nationella hemlöshetssamordnare gör är det dock inte så. Jag tror heller inte att problemet är den fria rörligheten inom EU. Tvärtom gör den att många européer nu kan leva ett bättre liv än tidigare.

Jag menar att problemet, och lösningen, i stället går att finna i det faktum att många européer lever i fattigdom. Det kan vi inte bara lösa inom Sveriges gränser, utan vi måste agera för att förändra inom ramen för det europeiska samarbetet. Här måste jag säga att jag hade förväntat mig att regeringen inte varit så passiv utan aktivare drivit frågan inom den europeiska unionen.

Min fråga till statsrådet är på vilket sätt hon och regeringen tänker agera inom ramen för det europeiska samarbetet för att på europeisk nivå finna en lösning på frågan om tiggeri.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-29 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)