Tidsplan för förbättrade etableringsmöjligheter för digital industri

Interpellation 2013/14:520 av Hannah Bergstedt (S)

av Hannah Bergstedt (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Förutsättningarna för den digitala industrin har under det senaste åren varit ett hett ämne i Norrbotten, och regionalt har näringsliv och politik samlat sig för att med gemensamma krafter skapa intresse för etablering av en ny framtidsbransch. Vi har också påtalat behovet av en nationell strategi och behovet av att se över de konkurrensnackdelar som uppkommit på bland annat energiskattesidan. Senast måndagen den 19 maj interpellerade jag finansministern i ämnet, som då inte hade några svar att ge. Dagen efter gick det dock att läsa i Dagens Industri att finansministern vill ”förbättra etableringsmöjligheterna för företag inom tjänste- och servicesektorn och bli mer konkurrenskraftiga i förhållande till våra nordiska grannländer” samt göra en bredare översyn av energibeskattningen.

Det föranleder mig att återigen ställa följande frågor till finansministern:

1. Om intresset finns att se över energibeskattningen, och den digitala industrins förutsättningar, hur ser finansministerns och regeringens tidsplan ut?

2. När tillsätts utredningen och när beräknas en proposition kunna föreläggas riksdagen

Interpellationen är förfallen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-30 Anmäld: 2014-06-02 Sista svarsdatum: 2014-06-16 Förfallen: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.