Tidigareläggning av Förbifart Stockholm

Interpellation 2008/09:206 av Ringholm, Bosse (s)

av Ringholm, Bosse (s)

den 11 december

Interpellation

2008/09:206 Tidigareläggning av Förbifart Stockholm

av Bosse Ringholm (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Trots den pågående jobbkrisen har regeringen inte vidtagit några åtgärder för att tidigarelägga större infrastrukturprojekt som kan ge sysselsättning åt personer som riskerar arbetslöshet.

Den moderata ledningen i Stockholms stad har för sin del uttalat den 3 december att ”det är viktigt att staten tar sitt ansvar för att fullfölja och tidigarelägga angelägna infrastrukturprojekt i regionen”.

Det moderata finansborgarrådet har framhållit att ”staden är beredd att medverka till att arbetet med förbifarten bedrivs med högsta prioritet, så att byggnationen kan komma i gång fortast möjligt. Staten bör, särskilt i rådande konjunkturläge, fatta alla nödvändiga beslut och anvisa finansiering i övrigt. Staden är beredd att förskottera medel för den första sträckan av vägen, så att bygget kan komma i gång.”

Jag vill därför fråga statsrådet:

Kommer statsrådet att verka för ett antagande av det erbjudande som Stockholms stad lämnat i fråga om finansieringen av Förbifart Stockholm?

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att i övrigt säkerställa finansieringen av Förbifart Stockholm?

På vilket sätt kommer statsrådet att påskynda planprocessen för att kunna tidigarelägga byggstarten av Förbifart Stockholm?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-11 Anmäld: 2008-12-11 Besvarad: 2009-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)