Teoretiska utgångspunkter för polisens arbete i utsatta områden

Interpellation 2021/22:557 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

De så kallade utsatta områdena ställer våra rättsvårdande myndigheter inför en problembild som är av en annan art än de problem Sverige upplevt tidigare. Brottsligheten är grövre, går längre ned i åldrarna, är delvis välorganiserad och uppvisar dessutom en kapacitet att infiltrera myndigheter och civilsamhälle.

När polisen ställs inför den typen av utmaning behövs en strategi med gedigen vetenskaplig grund. Polisen arbetar också sedan 2016 efter en viss metod som gör vissa antaganden om problemets art och vägar framåt. Allt material är dock inte offentligt, och jag sitter inte på hela bilden.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Är ministern villig att i framtiden låta en utomstående part granska kvaliteten på och utfallet av det teoretiska arbete som ligger till grund för polisens strategi i dag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-20 Överlämnad: 2022-06-21 Anmäld: 2022-06-22 Svarsdatum: 2022-06-28 Sista svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)