Tandvårdsreformen och de som är äldre än 65 år

Interpellation 2008/09:562 av Axelsson, Lennart (s)

av Axelsson, Lennart (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:562 Tandvårdsreformen och de som är äldre än 65 år

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Tandvårdsreformen fungerar inte för äldre med stora behov. Stora ingrepp kostar tiotusentals kronor mer än tidigare. Det leder till diskriminering av dem som är äldre än 65 år.

Den bilden av tandvårdsreformen ges i en artikel i aprilnumret av SPF:s tidning Veteranen.

En tandläkare säger att före reformen den 1 juli 2008 kostade en implantatbehandling av över- och underkäken vid hans klinik maximalt 15 000 kronor för den som var över 65 år. Nu kostar exakt samma behandling ca 70 000 kronor trots att de har samma taxa och samma produkter som tidigare.

Prischocken, 366 procent dyrare för samma behandling, leder till att allt fler äldre patienter tvingas avstå behandling eller söka andra billigare och sämre alternativ.

Det som oroar honom mest är att de ger de äldre patienterna enklare behandlingar än vad de egentligen behöver. Men det handlar inte enbart om att de äldre inte har råd att betala utan också att själva ersättningssystemet fungerar så dåligt.

Tandläkaren redovisar en komplicerad uppsättning av regler för att byta ut gamla tänder mot en ny käke. Till det kommer att IT-hanteringen på Försäkringskassan i det närmaste har havererat. Sammanfattningen blir att det i steg ett är svårt att ta betalt och i steg två att få betalt. Det nya systemet är så tungrott att tandläkaren sitter lika lång tid framför sin dator som i sitt behandlingsrum. Tiden han måste lägga ned på att ta fram kostnadsförslag och alternativa behandlingsupplägg till patienter plus dokumentationen till Försäkringskassan av vad han slutligen faktiskt gör har ökat kolossalt med reformens komplicerade regelverk.

Följden blir att kliniken bedriver väsentligt mindre tandvård efter än före reformen. Tandläkaren kallar den hellre för tandvårdsdeformen, säger han med ett snett leende.

Högkostnadsskyddet gäller tolv månader. Även det kommer att skapa alltmer problem för äldre patienter, eftersom behandlingsperioder mycket väl kan överstiga tolv månader. Om tandläkaren har lämnat ett kostnadsförslag på 6 000 kronor och patienten säger ”Okej, vi tar det, det är vad jag klarar av” och det senare tillstöter komplikationer så att tandläkaren inte hinner färdigt inom tolv månader kan dessa 6 000 kronor mycket väl förvandlas till 25 000 kronor. Hur trovärdig blir då han som tandläkare?

En enkel men avgörande åtgärd vore att man införde en ventil i systemet som ger tandläkaren möjlighet att få snabba förhandsbesked från Försäkringskassan innan han sätter i gång en större behandling. Det skulle tillvarata pensionärernas intressen.

En patient säger: ”Jag känner stor ilska och besvikelse på regeringen, som jag anser ger vilseledande information. På dess hemsida står att reformen innebär att 85 procent av alla kostnader över 15 000 ersätts av staten. Men det stämmer ju inte! Då anser jag att de far med osanning.”

På regeringens hemsida kan man läsa det här om tandvårdsreformen:

”Från den 1 juli 2008 gäller ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. Huvudsyftet med reformen är att de som har omfattande behov av tandvård ska få väsentligt lägre kostnader. Mål är även att stärka patientens ställning och att stimulera vuxna att regelbundet besöka tandvården. Regeringen vill också förbättra konkurrensen på tandvårdsmarknaden och minska den administrativa bördan för tandvårdsföretagarna.”

Målsättningen var alltså väsentligt lägre kostnader för dem med omfattande behov och att minska den administrativa bördan för tandvårdsföretagarna.

Jag ställer mig frågan om socialministern anser att beskrivningen av att de som är äldre än 65 år missgynnas av reformen stämmer.

Mot bakgrund av vad som framkommit i bland annat den artikel jag citerat ur men även utifrån en allmän bild av stora brister med reformen frågar jag mig också om socialministern anser att alla de målsättningar som regeringen beskriver på sin hemsida har uppnåtts.

Med anledning av det anförda är min direkta fråga till socialministern:

Vilka initiativ har socialministern tagit, eller avser att ta, för att åtgärda de brister som många upplever att reformen har?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Svar fördröjt anmält: 2009-06-08 Besvarad: 2009-06-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)