tågtrafiken

Interpellation 2001/02:108 av Stenberg, Hans (s)

av Stenberg, Hans (s)

den 26 november

Interpellation 2001/02:108

av Hans Stenberg (s) till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken

Tågtrafiken på Ostkustbanan har under lång tid varit drabbad av många förseningar. Det har varit vanligare att tågen varit försenade än att de kommit fram i tid. Trots de många förseningarna är tågen oftast fullbokade.

Mot den här bakgrunden kändes det mycket bra att SJ meddelade att man nu ska ta krafttag för att komma till rätta med förseningarna. Glädjen falnade dock avsevärt när det visade sig att krafttaget bestod i att man nu för andra gången förlänger restiderna i tidtabellen. Dessutom drar man in en avgång mellan Sundsvall och Stockholm.

För att kunna hålla tidtabellen kommer restiden för X 2000 mellan Sundsvall och Stockholm att förlängas till 3:18 på sydgång och 3:26 på nordgång. Detta kan jämföras med restiden i januari 2000 som var 3:07.

De ideliga förseningarna och stadigt ökande restiderna i tågtrafiken på Ostkustbanan är ett allvarligt hinder för utvecklingen av Norrlandskusten.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att komma till rätta med problemen på Ostkustbanan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-26 Anmäld: 2001-12-04 Besvarad: 2002-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.