Tågförseningar

Interpellation 2009/10:233 av Nilsson, Pia (s)

av Nilsson, Pia (s)

den 9 februari

Interpellation

2009/10:233 Tågförseningar

av Pia Nilsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

De tågpendlare från Västmanland som har kommit till jobbet i tid den här vintern är lätträknade. Alltför många har fått vänta i timtal på försenade tåg eller helt enkelt fått stanna hemma på grund av inställda avgångar.

Den här situationen är helt oacceptabel. Som resenärer blir man både upprörd och frustrerad över tågtrafikens sårbarhet när kylan slår till.

I takt med att störningarna ökar riskerar förtroendet att minska för tågtrafiken, vilket går stick i stäv med ambitionen att få fler att åka kollektivt. De flesta pendlare har säkert förståelse för att tåg kan blir försenade när det är kallt och snön yr, men när förseningar tenderar att bli mer regel än undantag krävs handling. Informationen kring störningarna och ersättningstrafiken är dessutom knapphändig många gånger. Inte ens högtalarsystemen fungerar optimalt. Tålamodet tryter nu hos väldigt många pendlare.

Den här vargavintern har förvisso varit extrem och personal på SJ:s serviceavdelning jobbar för högvarv för att få loss de tunga ismassor som fastnar under tågen. Underhållspersonal på Banverket står vid spårväxlarna och hackar sönder isbildningar så att tågen kan ta sig fram. Trots de insatser som har gjorts har beredskapen generellt visat sig vara otillräcklig.

I juli börjar avregleringen av persontrafik på tåg att gälla fullt ut. I debatten hävdade ministern att avregleringen kommer att leda till en mer effektiv tågtrafik där resenärens behov sätts i centrum. Jag antar att det måste gälla oavsett årstid.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon och regeringen har vidtagit för att avvärja trafikstörningar i infrastrukturen och vilka initiativ som har tagits för att förbättra beredskapen när kyla och snöoväder slår till.

Jag vill också veta på vilket sätt, enligt statsrådets avsikter, avregleringen, där sannolikt fler aktörer kommer att konkurrera om utrymmet på spåren, kan leda till en effektivare tågtrafik med resenärens behov i centrum även vintertid.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-09 Anmäld: 2010-02-09 Sista svarsdatum: 2010-03-02 Besvarad: 2010-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (21 anföranden)