Sysselsättningsgraden

Interpellation 2009/10:322 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 7 april

Interpellation

2009/10:322 Sysselsättningsgraden

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige är ett bra land. Men sysselsättningsgraden har enligt SCB minskat med 2,1 procentenheter mellan kvartal fyra år 2006 och kvartal fyra år 2010. Detta motsvarar över 100 000 färre jobb.

I stället för att bekämpa den mycket höga arbetslösheten och det växande utanförskapet så tricksar regeringsföreträdare med statistik. Fredrik Reinfeldt påstod i en tv-debatt att det hade blivit 100 000 fler jobb. Han tvingades till slut att be om ursäkt för sin bluff. Sedan dess har finansministern svarat mig i en interpellationsdebatt att uppgifter ska säkerställas bättre innan de lämnar Finansdepartementet.

För några veckor sedan påstod finansminister Anders Borg att utanförskapet hade minskat trots att det är 70 000 fler i utanförskap. Vice statsminister Maud Olofsson hävdade i en tv-intervju att Sverige ”har ungefär nu samma sysselsättningsgrad som vi hade 2006”. Detta är bevisligen fel.

Jag tycker att det är märkligt att finansminister Anders Borg verkar fortsätta att förse andra regeringsföreträdare med denna typ av bluffsiffror.

Med tanke på att ledande regeringsföreträdare återkommande använder felaktig statistik vill jag fråga:

Hur avser finansministern att säkerställa att korrekta ekonomiska data används i regeringens budgetarbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-04-07 Anmäld: 2010-04-07 Svar fördröjt anmält: 2010-04-21 Besvarad: 2010-05-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)