Sysselsättningseffekter av regeringens vårproposition

Interpellation 2015/16:583 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vi moderater ser att RUT-avdraget är viktigt för att skapa fler jobb och för att göra svarta jobb vita. Därför förhandlar vi med regeringen för att fler ska kunna utnyttja fler tjänster och göra mer avdrag. Notan till skattebetalarna för RUT-avdraget ligger på noll kronor, enligt beräkningar från Konjunkturinstitutet, som visat att avdraget länge varit självfinansierande genom nya och numera vita arbetstillfällen.

Genom våra förhandlingar har regeringen och allianspartierna enats kring att RUT-avdraget från den 1 augusti i år även ska omfatta:

  •  Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder.
  •  Enklare it-tjänster i bostaden: installation, reparation och underhåll av persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner med mera. Även handledning och rådgivning omfattas.
  •  Beskärning och borttagning av träd och buskar på tomt i anslutning till bostaden.

Tyvärr genomförde regeringen samtidigt så stora förändringar av RUT-avdraget att tillväxten avstannat i branschen. Det betyder alltså att människor som hade kunnat få jobb inom branschen för hushållsnära tjänster nu inte får det.

Nu väljer regeringen i stället att gå fram med förslag om momssänkning för reparationer av exempelvis skor och cyklar.

I en intervju med SVT den 24 mars om momssänkningen gör finansministern följande uttalande: ”Att använda momsen för att öka sysselsättningen är väldigt dyrt och ineffektivt sätt att använda skattebetalarnas pengar.”

När finansministern i samma intervju får frågan om varför man motsätter sig sänkt moms i en sektor men i stället vill gynna en annan är svaret från finansministern att momssänkningen är betydligt billigare.

Vi moderater är för att människor reparerar och återanvänder, precis som regeringen. Vårt löfte till väljarna inför valet 2014 var att sätta jobben högst upp på vår politiska agenda, och finansministerns parti lovade väljarna detsamma, med tillägget att er politik ska leda till att Sverige har Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern:

Hur bedömer finansministern att sänkt moms på reparationer utanför hemmet kan vara billigare än det genom nya och numera vita jobb självfinansierande RUT-avdraget?

I vilken utsträckning bedömer finansministern att sänkt moms på reparationer bidrar till regeringens vallöfte om att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-04-21 Överlämnad: 2016-04-22 Anmäld: 2016-04-26 Svarsdatum: 2016-05-10 Sista svarsdatum: 2016-05-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)