Sveriges relationer med Iran

Interpellation 2021/22:35 av Lars Adaktusson (KD)

av Lars Adaktusson (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I samband med FN:s generalförsamling i New York i september träffade utrikesminister Ann Linde sin iranska motsvarighet, Hossein Amir-Abdollahian. Under mötet ska situationen i Jemen och Afghanistan ha diskuterats, liksom de bilaterala relationerna mellan Sverige och Iran.

Enligt iranska medier framförde utrikesminister Ann Linde att den svenska regeringen önskar ha närmare relationer med Iran. Konkret ska statsrådet ha föreslagit ett gemensamt möte i Teheran inom en snar framtid för att diskutera fördjupade relationer.

Även från iransk sida framfördes önskemål om närmare samarbete, främst när det gäller ekonomi, handelsutbyte och direkta flygförbindelser. 

Vid mötet ska utrikesminister Abdollahian, enligt Teheran Times den 25 september, ha tagit upp den pågående rättegången i Stockholm mot den för krigsbrott åtalade iranske medborgaren Hamid Noury. Ministern förde fram kritik mot den svenska rättsprocessen, vilken han betraktade som ”ogiltig och politiserad”.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

  1. Hur ser ministern på lämpligheten i att fördjupa de bilaterala relationerna med Iran vid en tidpunkt då misstankarna stärks mot landets president, Ebrahim Raisi, för delaktighet i massmorden på oppositionella 1988?
  2. Avser ministern att verka för fördjupade kontakter samtidigt som den dödsdömde svenske medborgaren Ahmadreza Djalali sitter fängslad av diktaturregimen och inte tillåts återförenas med sin familj i Sverige?
  3. Krävde ministern, vid mötet i september, en omedelbar frigivning av Ahmadreza Djalali?
  4. Har ministern tagit del av något förslag från den iranska regimens sida om en utväxling mellan Ahmadreza Djalali och den för krigsbrott misstänkte iranske medborgare som just nu är ställd inför rätta i Sverige? 
Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2021-10-11 Inlämnad: 2021-10-11 Anmäld: 2021-10-12 Sista svarsdatum: 2021-10-25 Inte besvarad: 2021-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.