Sveriges möjligheter att bevilja flyktingar från Turkiet asyl

Interpellation 2006/07:605 av Ceballos, Bodil (mp)

av Ceballos, Bodil (mp)

den 29 maj

Interpellation

2006/07:605 Sveriges möjligheter att bevilja flyktingar från Turkiet asyl

av Bodil Ceballos (mp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Sedan flera veckor tillbaka hungerstrejkar fyra politiskt aktiva kurder från den turkiska delen av Kurdistan och fler kan komma att ansluta sig, enligt uppgifter jag fick på plats då jag besökte de hungerstrejkande. Utan att vara insatt i just dessa hungerstrejkandes skäl att söka asyl i Sverige inställer jag mig frågan hur vi i Sverige hanterar asylansökningar från kandidatländer.

Som vi alla vet är Turkiet ett land där brott mot de mänskliga rättigheterna sker, där människor torteras, där kurder och andra folkgrupper diskrimineras, där journalister fängslas eller mördas, etcetera. Straffen är långa och i våra ögon oproportionerliga även då riktiga brott begåtts. Trots detta utvisar vi människor från Sverige som är efterlysta i Turkiet och kan drabbas av livstids fängelse eller mycket långa fängelsestraff.

Att vara efterlyst politiskt aktiv kurd i Turkiet innebär en risk oavsett till vilken plats i landet man skickas tillbaka. Därom torde det inte råda någon tvekan. Det som är tveksamt är i stället som vanligt Migrationsverkets, eller Säpos, tolkning av vad som är skyddsskäl enligt Genèvekonventionen och utlänningslagen. Det tycks som om uppfattningen om, eller hänsynen till, det enskilda landet väger tyngre än de individuella skälen.

Med tanke på att Sverige är ett av de ledande länderna i EU för turkiskt medlemskap i EU och att inget politiskt parti i Sverige motsätter sig detta är det märkligt att vi samtidigt försöker skicka tillbaka dem som vid ett medlemskap automatiskt skulle få uppehållsrätt här i landet som alla andra EU-medborgare. Det är lätt att misstänka att det stundande EU-medlemskapet innebär svårigheter för EU-länder att bevilja turkiska medborgare asyl i ett EU-land eftersom det indirekt innebär att vi anser att Turkiet inte har de kvaliteter som krävs för att bli medlem, vilket uppenbart är fallet i nuläget. Ett EU-medlemskap kräver att Turkiet respekterar de mänskliga rättigheterna och olika folkgrupper och minoriteter inom sitt territorium.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta initiativ till att utreda om Migrationsverket tolkar asylansökningar även från kandidatländer utifrån de individuella omständigheterna i de enskilda fallen?

Avser statsrådet att i EU-kretsen ta initiativ till en dialog med andra länder som tar emot asylsökande från Turkiet för att gemensamt sätta press på Turkiet att respektera de mänskliga rättigheterna och olika folkgruppers rättigheter?

Avser statsrådet att i EU-kretsen ta initiativ till att diskutera eventuell uppehållsrätt för kandidatländers medborgare?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-29 Anmäld: 2007-05-29 Svar fördröjt anmält: 2007-06-13 Besvarad: 2007-06-18