Sveriges medlemskap i Enqa

Interpellation 2013/14:319 av Baylan, Ibrahim (S)

av Baylan, Ibrahim (S)

den 28 februari

Interpellation

2013/14:319 Sveriges medlemskap i Enqa

av Ibrahim Baylan (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa) har tidigare markerat att de inte anser att tidigare Högskoleverket uppfyller medlemskriterierna och därmed inte längre är fullvärdig medlem. Det i sig innebär att värdet av och förtroendet för svensk högre utbildning redan devalverats internationellt. Nu har Enqas styrelse dessutom beslutat att det svenska medlemskapet kommer att upphöra i september i år. Förtroendet är inte bara devalverat utan kört i botten.

Sverige är för närvarande ”full member under review” och kommer enligt UK-ämbetet att ansöka om att bli ”affiliate” i Enqa.

Bakgrunden är en utvärdering initierad av Enqa som har fastslagit att det finns allvarliga brister i det nya svenska utvärderingssystemet för högre utbildning och att det svenska systemet inte längre överensstämmer med den gemensamma standarden ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Kritiken gäller såväl utvärderingssystemets inriktning och utformning som allvarliga brister i Högskoleverkets självständighet gentemot regering och riksdag.

Högskoleverket hade tillsammans med aktörerna i högskolesektorn tagit fram ett förslag till kvalitetsutvärderingssystem. Men expertmyndighetens förslag, som var brett förankrat i högskolesektorn, förkastades till förmån för regeringens eget förslag. Det är kvalitetsutvärderingssystemet detaljutformat av regeringen som Enqa nu kritiserar.

För att personer ska kunna röra sig mellan Europas länder för arbete eller studier är en viktig förutsättning att staterna är beredda att acceptera varandras utbildningar. Det är extremt allvarligt att värdet av och förtroendet för svensk högre utbildning nu devalveras internationellt.

Vad har utbildningsminister Jan Björklund gjort för att undvika att det svenska medlemskapet ska upphöra?

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att återupprätta förtroendet för det svenska högskolesystemet med anledning av Sveriges uteslutning ur Enqa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-28 Anmäld: 2014-02-28 Besvarad: 2014-03-11 Sista svarsdatum: 2014-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)