Sveriges indirekta stöd till kärnvapenproduktion

Interpellation 2017/18:313 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

av Lotta Johnsson Fornarve (V)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Vid ett extra regeringssammanträde tisdagen den 7 november gavs Försvarets materielverk (FMV) uppdraget att inleda en process för att förvärva ett medelräckviddigt luftvärn från USA – Patriot. Vänsterpartiet anser att Sverige behöver anskaffa ett nytt modernt luftvärn och ifrågasätter inte att ett sådant ska köpas in. Vi ställer oss däremot kritiska till att regeringen planerar att göra affärer med företaget Raytheon, som är en av nyckelspelarna i den amerikanska kärnvapenproduktionen. Exempelvis fick Raytheon, tillsammans med Lockheed Martin, i augusti 2017 uppdraget att utveckla en ny kryssningsmissil med kapacitet att bära kärnvapen. Det kan röra sig om så mycket som 1 000 missiler. Högt uppsatta talespersoner från det amerikanska flygvapnet har uttalat att projektet är avgörande för USA:s förmåga till avskräckning. Bolaget är också involverat i en rad kringsystem med anknytning till kärnvapen och har vunnit en rad upphandlingar i USA.

Sverige har under decennier spelat en viktig roll i arbetet för fred och nedrustning, och i synnerhet när det gäller avveckling av massförstörelsevapen. Sverige har tagit ställning för ett förbud mot kärnvapen och länge drivit en aktiv nedrustningspolitik. Med anledning av de hot som under den senaste tiden uttalats mellan stater som har kärnvapen blir det extra viktigt att Sverige som en alliansfri stat agerar med kraft för att minska spridningen av kärnvapen – massförstörelsevapen som har makt att döda miljontals människor om de används.

Sjunde AP-fonden och affärsbankerna Swedbank och Handelsbanken har med Raytheon på sina listor över företag som de inte gör affärer med på grund av att de producerar kärnvapen.

Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att Sverige planerar att köpa ett luftvärnssystem från Raytheon och på det sättet indirekt bidra till spridning av kärnvapen och kärnvapenproduktion.

Därför vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:


 

  1. På vilket sätt anser ministern att Sverige bör agera för att minska spridningen av kärnvapen i världen?
  2. Anser ministern att det eventuella inköpet av Patriot är förenligt med Sveriges avståndstagande från kärnvapen?
  3. Är det ministerns mening att Sverige bör följa Sjunde AP-fonden och svartlista företag som är kärnvapenproducenter?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-10 Överlämnad: 2018-01-10 Anmäld: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-01-19 Sista svarsdatum: 2018-01-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)