Sveriges engagemang för europeisk flygskola i Söderhamn

Interpellation 2007/08:77 av Lindestam, Åsa (s)

av Lindestam, Åsa (s)

den 23 oktober

Interpellation

2007/08:77 Sveriges engagemang för europeisk flygskola i Söderhamn

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Ett antal länder samarbetar för att få till stånd en europeisk flygskola. Vi väntar nu på ett avtal och dess underskrifter på europeisk nivå mellan de länder som är med i samarbetet. Fortfarande i juni sade före detta försvarsminister Mikael Odenberg att avtalet var ute för påskrift, men att alla ännu inte skrivit under. Under tiden som avtalet löper ska bland annat lokaliseringsfrågan hanteras.

Kompensation för de utlägg som Söderhamns kommun har haft bereds av Näringsdepartementet. Detta är avgörande för att kommunen ska klara av att hålla flygfältet i gott skick.

Regeringen har lovat att bevaka Sveriges och Söderhamns intressen i detta.

Jag vill fråga försvarsministern på vilket sätt han driver frågan om europeisk flygskola för Sveriges och Söderhamns räkning och hur han avser att driva frågan om kompensation så att flygfältet inte stängs i förtid.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-10-23 Anmäld: 2007-10-23 Besvarad: 2007-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.