Sveriges elsäkerhet

Interpellation 2006/07:672 av Jeppsson, Peter (s)

av Jeppsson, Peter (s)

den 16 augusti

Interpellation

2006/07:672 Sveriges elsäkerhet

av Peter Jeppsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Riksrevisionen kom före sommaren med en alarmerande rapport som visade att regeringen vet för lite om elnäten för att kunna hantera ett större elavbrott. I dag är vi som samhälle helt beroende av el för att det dagliga livet ska fortgå. Kylskåp, kassamaskiner, larmsystem, hissar, datorer, bankomater är alla beroende av el för att fungera. På senaste tiden har vi fått flera exempel på hur beroende vi är och vilka konsekvenser det kan få. I våras kunde man i delar av södra Sverige inte få kontakt med SOS Alarm vilket ledde till att minst tre personer olyckligtvis avled.

Senast förra veckan inträffade ytterligare en allvarlig incident där tv- och radiosändningen släcktes ned för mer än 100 000 hushåll utan att reservaggregatet gick i gång. Detta är särskilt allvarligt då samhällsviktig information, så kallade viktiga meddelanden (VMA) om giftiga läckor, bränder och annat, därmed inte kan nå fram.

I dagens tidning kan man läsa att infrastrukturministern inte vill ge någon kommentar till händelsen. Krisberedskapsmyndigheten ska nu tillsammans med Styrelsen för psykologiskt försvar studera detta enskilda avbrott.

Med anledning av Riksrevisionens rapport och de senaste incidenterna vill jag fråga statsrådet vilka initiativ hon har vidtagit för att garantera elförsörjningen och VMA för landets konsumenter och medborgare.

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2007-08-16 Inlämnad: 2007-08-16 Återtagen: 2007-08-24