Sveriges ekonomi

Interpellation 2007/08:818 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 1 augusti

Interpellation

2007/08:818 Sveriges ekonomi

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Hushåll och företag ser mörkt på svensk ekonomi.

Hushållens syn på läget i svensk ekonomi föll till den lägsta nivån sedan den stora finanskrisen.

KI:s sammanvägda barometerindikator föll från 93,3 i juni till 89,0 i juli. Läget i svensk ekonomi har därmed gått från att vara svagare än normalt till mycket svagare än normalt.

På en mycket kort tid har 20 procent fler av hushållen blivit ännu mer pessimistiska och konjunkturen har försvagats ytterligare.

Därför kommer KI att skriva ned sin prognos för tillväxten till runt 2 procent i år och en bra bit under 2 procent för nästa år. Detta är sämre än vad analytikerna hade väntat sig. Vi har en tydlig avmattning i svensk ekonomi. Frågan är hur djupt det kommer att gå innan regeringen tar oron på allvar och hur det påverkar tillväxten.

Avmattningen inom industrin ser ut att komma snabbare än väntat. Industriföretagens export har försvagats och det gäller också efterfrågan från hemmamarknaden. Nedgången är tydligast i trävaruindustrin, bilindustrin och i hotell- och restaurangbranschen.

Den tidigare så starka arbetsmarknaden håller snabbt på att kylas av och det blir en rejäl försvagning nästa år.

Dessutom tror hushållen på fortsatt stigande priser och ser dystert på framtiden. Vad tror regeringen?

-      Vilka åtgärder vidtar finansministern för att komma till rätta med den svenska ekonomin

-      Kommer finansministern att kalla till ett krismöte och informera oppositionen om det allvarliga läget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-08-01 Anmäld: 2008-08-14 Svar fördröjt anmält: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-28
Debatt (10 anföranden)