Sveriges bistånd i Somalia

Interpellation 2008/09:521 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 13 maj

Interpellation

2008/09:521 Sveriges bistånd i Somalia

av Lars Johansson (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Sverige är ett av de länder som under lång tid har bedrivit ett biståndsarbete i Somalia och Somaliland. Vi har också medverkat till att ett övergångsparlament och en övergångsregering (TFG) kom till 2004. Sverige medverkar dessutom i den särskilda kontaktgrupp för Somalia som leds av FN:s särskilda sändebud. I den så kallade Djiboutiprocessen medverkar kontaktgruppen och Sverige har bidragit med 6 miljoner kronor till stöd för fortsatta fredsansträngningar i Somalia.

Under 2008 bidrog Sverige med 60 miljoner kronor i utvecklingsbistånd och 140 miljoner kronor i humanitärt bistånd via olika FN-organ och andra organisationer.

Under de senaste åren har sjöröveri och väpnade rån mot handelsfartyg och FN:s humanitära hjälpsändningar utanför Somalias kust kraftigt ökat. Detta har lett till att FN har utfärdat särskilda resolutioner med uppdrag till olika länder att medverka till marint skydd för handelsfartyg och humanitära hjälpsändningar.

Efter ett riksdagsbeslut (som jag stöder) medverkar Sverige under operation Atalanta med två korvetter och ett stödfartyg samt en väpnad styrka på 450 man under fyra månader till en kostnad av 285 miljoner kronor.

Kostnaderna för denna operation överstiger Sveriges biståndsinsats under ett helt år i Somalia. Lägger man därtill de insatser som andra länder gör i operation Atalanta från den 8 december 2008 till den 13 december i år blir det flera miljarder kronor för att militärt skydda sjöfart från piratverksamhet. Inne i landet lever människor i fattigdom och stor otrygghet på grund av inre strider. Övergångsregeringen TFG har vid flera tillfällen uppmanat FN att medverka till att en tillräckligt stor fredsbevarande styrka skapas för att skapa fred i landet, men man har ännu inte fått den fredsbevarande styrka som krävs. Man har vidare vädjat om ökat internationellt bistånd.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

1. Vilka initiativ tar statsrådet i syfte att den bakomliggande orsaken till piratverksamheten vid den somaliska kusten ska åtgärdas?

2. På vilka skäl grundar statsrådet prioriteringen att i ett av världens fattigaste länder satsa mer på operation Atalanta än på bistånd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-13 Anmäld: 2009-05-13 Besvarad: 2009-05-25
Debatt (7 anföranden)