Sverige som gruvnation

Interpellation 2021/22:334 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Sverige har en mer än 1 000 år lång historia av malmbrytning och metallframställning. Uppemot 3 000 gruvor har funnits i Sverige, de flesta belägna i Bergslagen. Sveriges gruvhistoria går tillbaka till 1000-talet.

År 2020 fanns totalt tolv gruvor i drift, varav alla var metallgruvor. Aldrig under 2000-talet har intresset för att leta metaller och mineraler varit så litet. 

Omvärlden vänder sina blickar åt andra håll eftersom Sverige har så krångliga och långa ledtider till beslut. Vi måste vända den trenden och göra Sverige till en stark gruvnation igen med en hållbar grön produktion och återvinning. Regeringen har i uppdrag att se över prövningsprocesser och regelverk, men det uppdraget verkar dra ut på tiden. 

Min fråga till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson blir därför:

 

När ska ministern se över de långvariga tillståndsprocesserna för provbrytning och miljötillstånd så att Sverige blir en stark gruvnation igen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2022-02-08 Överlämnad: 2022-02-09 Anmäld: 2022-02-15 Sista svarsdatum: 2022-02-25 Svarsdatum: 2022-03-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)