Svenskt bistånd till den palestinska myndigheten

Interpellation 2011/12:401 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:401 Svenskt bistånd till den palestinska myndigheten

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Sedan 2011 har 62 byggprojekt finansierade av Sverige, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Frankrike och EU rivits av israeliska myndigheter. Det handlar om sådant som vattencisterner, jordbruksanläggningar och byggnader. Projekten är belägna på av Israel ockuperade palestinska områden. Noterbart är att bland annat 25 procent av den infrastruktur som förstörts under 2011 av de israeliska myndigheterna varit biståndsfinansierade av bland annat EU.

Mina frågor till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att svenskt och europeiskt bistånd inte demoleras, rivs eller förstörs av de israeliska myndigheterna i framtiden?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av de biståndsprojekt som redan förstörts?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-05-31 Anmäld: 2012-05-31 Svar fördröjt anmält: 2012-06-12 Besvarad: 2012-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)