Svenskt agerande vid tillsättning av ny chef för Valutafonden

Interpellation 2006/07:647 av Pagrotsky, Leif (s)

av Pagrotsky, Leif (s)

den 3 augusti

Interpellation

2006/07:647 Svenskt agerande vid tillsättning av ny chef för Valutafonden

av Leif Pagrotsky (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Globaliseringens akilleshäl är bristen på effektiva och legitima globala institutioner. Den kanske viktigaste internationella finansiella institutionen, Internationella valutafonden, är allvarligt försvagad av att den i stora delar av världen upplevs som en angelägenhet bara för några få i den gamla världen av i går.

En viktig orsak till detta är att chefen för Valutafonden hittills har utsetts på ett så provocerande sätt, genom hemliga överenskommelser mellan Europas stora länder utan insyn för någon annan.

I slutet av juni meddelade nuvarande IMF-chefen Rodrigo Rato plötsligt att han lämnar sin post i förtid. Därmed öppnar sig möjligheten att snabbt ändra missförhållandena genom att denna gång utse IMF-chef på ett sätt som inkluderar alla IMF:s medlemmar i alla delar av världen och som bryter deras utanförskap. Här kan och bör Sverige spela en viktig roll så att processen blir rättvis och demokratisk.

Finansministern har tidigare sagt sig dela denna syn och berättat att han avser att driva denna linje i olika sammanhang.

Det är inte tydligt vad finansministern har gjort eller avser att göra för att påverka processen i önskad riktning; tvärtom framgår det av medierapporteringen att Sverige stött Frankrikes ansträngningar för att bevara nuvarande ordning där ingen utomstående ska lägga sig i vem EU pekar ut som chef för IMF.

Kandidater till posten som ny chef för IMF ska nomineras senast den 31 augusti. Därför är det viktigt att allmänheten får insyn i vad den svenska regeringen gör just nu. Inom kort har tiden för att anmäla nya kandidater löpt ut, så frågan är verkligt brådskande.

Vad avser finansministern att göra för att processen vid tillsättningen av IMF-chef ska bli helt transparent och att därmed den chef som är bäst lämpad tillsätts att leda fonden oavsett hemland?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-08-03 Svar fördröjt anmält: 2007-08-14 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.