Svenska institutets webbplats sweden.se

Interpellation 2019/20:116 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Sveriges officiella webbplats sweden.se finns till för att ge en positiv bild av Sverige. Vi är dock mycket kritiska till vilka sidor av Sverige som lyfts fram, till vilken publik och till kvaliteten på informationen.

Sidan har ett starkt fokus på vilka och hur stora bidrag invandrare i Sverige kan förvänta sig.

På hemsidan kan man bland annat läsa att

 • Sverige betalar ut föräldrapenning även till föräldrar som är arbetslösa
 • familjer med sex barn får 7 500 kronor i barnbidrag och 4 240 kronor i flerbarnstillägg varje månad
 • man får 80 procent av lönen vid sjukdom eller vab
 • personer med nedsättning får dygnetruntassistans
 • gratis sjukvård även gäller dem som fått avslag på asylansökan och lever i Sverige illegalt
 • föräldrar får 480 föräldradagar och att detta är mycket jämfört med andra länder
 • sjukhusvistelse kostar 100 kronor per dag
 • patienter aldrig behöver betala mer än 1 100 kronor per år för mediciner
 • svenskar välkomnar att betala skatt och att ett ökande antal skulle acceptera att betala ännu mer.

Förutom detta sprider hemsidan också myten om de så kallade apatiska barnen, trots att det nyligen uppdagats mycket allvarliga uppgifter om hur dessa tvingas simulera sjukdom av vuxna personer som vill få asyl i Sverige.

På den arabiskspråkiga versionen av hemsidan står också att "andelen muslimer och deras inflytande över det svenska samhället fortsätter att öka".

Per-Arne Wikström, chef för avdelningen för Sverigekommunikation vid Svenska institutet, har uttryckt att informationen finns till för att skapa intresse för att flytta till eller verka i Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

 1. Hur säkerställer statsrådet att Svenska institutets information till allmänheten överensstämmer med regeringens mål om att få fler människor att söka asyl i andra EU-länder än Sverige?
 2. Hur säkerställer statsrådet att Svenska institutet inte lämnar uppgifter som riskerar att utgöra en så kallad "pullfaktor" för personer som vill flytta till Sverige för att erhålla bidrag?
 3. Vilka åtgärder vidtar statsrådet i övrigt för att säkerställa att Svenska institutet lämnar saklig information, exempelvis i fråga om påståenden om att fler svenskar skulle acceptera att betala mer i skatt, och om de så kallade apatiska barnen?
 4. Avser statsrådet att följa upp vad som avses med Svenska institutets information om att "andelen muslimer och deras inflytande över det svenska samhället fortsätter att öka?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-08 Överlämnad: 2019-11-11 Anmäld: 2019-11-12 Sista svarsdatum: 2019-11-25 Svarsdatum: 2019-11-26
Debatt (10 anföranden)