Svenska institutets marknadsföring av Sverige

Interpellation 2019/20:102 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Svenska institutet, som är ansvarigt för att öka omvärldens intresse för Sverige är ansvarig myndighet för sweden.se. Hemsidan skapades för att människor runt om i världen enkelt ska kunna få en bild av hur Sverige ser ut och fungerar.

Det är viktigt att det finns bra möjligheter för dem som är intresserade av Sverige att hitta klar och korrekt information om landet. Vad som däremot är fel är att myndigheten, på sweden.se, ger bilden av att Sverige är ett kravlöst bistånds- och välfärdsparadis. Svensk välfärd bygger på att människor bidrar när de kan och får hjälp när de behöver.

TV4 gjorde nyligen en granskning (den 28 oktober 2019) som visar att sweden.se inte bara berättar att Sverige har ett väldigt robust välfärdssystem utan också exakt hur mycket du har rätt att få av staten i form av till exempel flerbarnstillägg.

Utöver att Svenska institutet går ut internationellt med de högsta möjliga bidragsnivåerna för flerbarnstillägg går det även att läsa vad svenska skattebetalare kan tvingas finansiera för människor som befinner sig i Sverige olagligt. Detta är väldigt fel.

I sammanhanget finns även skäl att peka på det orimliga i att den som beviljas uppehållstillstånd i Sverige i princip automatiskt får full tillgång till samtliga välfärdssystem. Från Moderaterna vill vi se en ökad kvalificering till välfärden. Nyanlända i Sverige bör i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner. Till exempel bör rätten till flerbarnstillägg för nyanlända begränsas.

Därför vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

  1. Vad gör statsrådet för att säkerställa att svenska myndigheter inte beskriver Sverige som ett kravlöst bidragsparadis internationellt?
  2. På vilket sätt tror ansvarigt statsråd att det hjälper Sveriges internationella bild att sweden.se lyfter fram vad människor som är här illegalt kan få för förmåner?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-04 Överlämnad: 2019-11-04 Anmäld: 2019-11-05 Sista svarsdatum: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-26
Debatt (10 anföranden)