Svensk närfångad fisk

Interpellation 2008/09:550 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

av Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:550 Svensk närfångad fisk

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Trots att det svenska torskbeståndet enligt forskarvärlden ökar, fortsätter Världsnaturfonden (WWF) att rödlista svensk torsk. WWF:s rekommendation leder knappast till att rädda torsken.

Däremot hotar deras aktion det småskaliga, kustnära fisket. Det är detta fiske som är framtiden för både fiskare och torskbestånd.

Jag tycker att de svenska yrkesfiskarnas egen märkning Närfiskat borde få en större uppmärksamhet och ett bättre genomslag. Närfiskat är en miljömärkning framtagen av en bransch som tar sitt ansvar.

Vi i Sverige kan med gott samvete i våra hem, restauranger och skolor äta närfångad svensk fisk. Den sparar inte bara långväga transporter utan är också både god och nyttig.

Min fråga till jordbruksministern är:

Vilka är ministerns rekommendationer till svenska livsmedelskedjor, skolkök, restauranger och allmänheten att tillhandahålla svensk närfångad fisk?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-06-08
Debatt (7 anföranden)