Svensk mat i kommunerna

Interpellation 2013/14:231 av Ernkrans, Matilda (S)

av Ernkrans, Matilda (S)

den 20 januari

Interpellation

2013/14:231 Svensk mat i kommunerna

av Matilda Ernkrans (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I dagarna presenterade SVT statistik över hur kommuner och landsting upphandlar svensk mat – eller snarare hur de inte gör det.

Bara var fjärde kycklingfilé som serveras i kommunerna är enligt SVT:s uppgifter svensk.

Samtidigt vet vi att det finns en stark politisk vilja att upphandla svensk mat hos kommunpolitiker. Flera kommuner har ansträngt sig för att skapa upphandlingspolicyer som ger ett större inköp av mat som producerats med till exempel svenska djurskyddsregler.

Dessa kommuner hade inte kunnat göra detta utan stöd från Miljöstyrningsrådet som utformat exakta formuleringar som är lämpliga för upphandlingen.

Miljöstyrningsrådet är ett företag och inte en myndighet. Den konstruktionen gör det möjligt för rådet att gå längre i sin rådgivning än en myndighet skulle kunna göra.

Nu väljer regeringen att lägga ned Miljöstyrningsrådet och samla upphandlingsstödet till Konkurrensverket.

Därför är min fråga till ministern:

Varför läggs Miljöstyrningsrådet ned och hur kan regeringen garantera att stödet för hållbar livsmedelsupphandling till kommuner och offentliga aktörer säkerställs i fortsättningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-01-20 Anmäld: 2014-01-21 Svar fördröjt anmält: 2014-01-29 Besvarad: 2014-02-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)