Svensk konkurrenskraft

Interpellation 2011/12:247 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 15 februari

Interpellation

2011/12:247 Svensk konkurrenskraft

av Hans Ekström (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Den del av svenskt näringsliv som lever på en internationell marknad får allt större problem. I min valkrets syns problemen i ökade varsel och oron är stor över att svensk forskning, utveckling och tillverkning kopplad till internationella företag är hotad. Risken för att Sverige tappar i internationell konkurrenskraft inom högteknologiska sektorer blir alltmer uppenbar.

Jag vill därför fråga näringsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att stärka svensk konkurrenskraft.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-15 Anmäld: 2012-02-15 Besvarad: 2012-02-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)