Svensk försvarsnära industri

Interpellation 2017/18:427 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige har en framstående flyg- och rymdindustri. En avsevärd del av denna finns i Västsverige och Trollhättan, representerad av GKN Aerospace, tidigare Volvo Aero. Sedan Volvo Aero köptes upp av den brittiska GKN-koncernen 2012 har verksamheten, trots farhågor hos många i början, utvecklats starkt.

Den globala flyg- och rymdmarknaden växer, och industrin växer med den. Industrin i Trollhättan representerar här en verksamhet av stort nationellt intresse ur flera aspekter. Inom försvarsområdet sköter man allt underhåll av stridsflygplanet Gripens motorer i nära samarbete med Försvarsmakten. Inom rymdområdet står man för Sveriges deltagande i den europeiska bärraketen Ariane, som nu ska levereras i en ny version. Inom flygområdet är företaget i framkant inom till exempel 3D-printing i metall och samverkar brett med universitet och högskolor. Alla dessa verksamheter kännetecknas av långsiktiga engagemang över många års sikt. 

I januari i år lade det brittiska investmentbolaget Melrose ett bud på GKN-koncernen. Melrose är ett investmentbolag vars verksamhet karakteriseras av att köpa upp bolag, stycka upp dem och sälja delarna. Detta har skapat stor oro i Storbritannien och även i USA, där politiker pekar på de risker ett eventuellt kortsiktigt och osäkert ägande innebär för sysselsättning och strategiska nationella intressen. På samma sätt kan viktig kompetens och verksamhet av stor betydelse för Sverige komma att påverkas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

1. Vad ser ministern för risk att verksamhet av strategiskt intresse för Sverige och det svenska försvaret kan påverkas av ett eventuellt uppköp av GKN Aerospace?

2. Avser ministern och regeringen att agera på något sätt för att säkerställa att viktiga industriella förmågor inom flyg och rymd finns kvar i Sverige? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-09 Överlämnad: 2018-03-12 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-20 Sista svarsdatum: 2018-03-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)