Svåra samhällsproblem till följd av dieselstölder

Interpellation 2011/12:258 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 21 februari

Interpellation

2011/12:258 Svåra samhällsproblem till följd av dieselstölder

av Isak From (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Dieselstölderna eskalerar och drabbar nu hela samhället

Lantbruk, byggarbetsplatser, skogsmaskinföretagare, platser där det finns entreprenadfordon och lastbilar parkerade – hela Sverige är drabbat. Även väl belysta vägbyggen utmed de större vägarna drabbas, vilket ger förseningar och på så vis fördyringar av projekten. Polisen har ganska märkbart svårt att hitta tjuvarna.

Dieselstölderna i Småland och Skåne har formligen exploderat de senaste åren. I Norrland har skogsbranschen lidit svårt av dieselstölder i flera år. Men för en tid sedan började maskinentreprenörerna färga dieseln med hopp om förbättring. Nu skulle den svarta handeln stoppas med hjälp av blådiesel. Men det verkar tyvärr som om tjuvarna struntar i infärgning av diesel då inga eller väldigt få poliskontroller av dieselfärg utförs. Tjuvarna verkar nu rikta in sig på andra entreprenörer som åkare, taxi och kommunala bolag.

I Västerbotten gjordes 209 anmälningar 2010 och 223 anmälningar 2011 av större dieselstölder. De kallaste vintermånaderna är verksamheten låg men för 2012 ses ännu ingen avmattning av problemet.

Dieselstölderna drabbar hela samhället.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att inte småföretagare ska slås ut och för att undvika fördyringar av infrastrukturprojekt viktiga för hela landet samt övriga problem som till exempel räddningstjänsten märker av på grund av dieselstölder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-21 Anmäld: 2012-02-21 Svar fördröjt anmält: 2012-03-12 Besvarad: 2012-03-27