Surrogatmoderskap

Interpellation 2017/18:370 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Regeringen har nyligen meddelat att man inte ämnar tillåta surrogatmoderskap i Sverige. I dag är surrogatmoderskap lagligt i bland annat Storbritannien, Nederländerna, Grekland, Ukraina, Indien och delar av USA. Bara mellan 1998 och 2013 föddes närmare 20 000 barn via surrogatmoderskap i USA.

I dagens samhälle ser familjer alltmer olika ut, det gäller även olika former av familjebildning. Redan i dag åker många svenska ofrivilligt barnlösa par utomlands för att bilda familj med hjälp av en surrogatmoder. Jämfört med om detta varit tillåtet i Sverige sker processen med mindre transparens samt ett snårigt rättsligt ramverk vid hemfärd. Altruistiskt surrogatmoderskap hade varit ett alternativ för dessa familjer och en garant för att varje enskilt fall föregås av en omsorgsfull och säker lämplighetsbedömning. Därutöver borde alla kvinnor ha rätt att bestämma över sin egen kropp; detta står i strid med regeringens beslut i denna fråga.

Det är hög tid att acceptera att familjer numera ser olika ut och att familjebildningen moderniseras. I stället för att stå i vägen för ofrivilligt barnlösas möjlighet att bilda familj på ett tryggt och rättssäkert sätt i Sverige, stänger regeringen abrupt dörren för surrogatmoderskap.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Varför stänger ministern och regeringen dörren för altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-08 Överlämnad: 2018-02-09 Anmäld: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-02-27 Sista svarsdatum: 2018-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.