Subventioner inom bostadssektorn

Interpellation 2011/12:20 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 28 september

Interpellation

2011/12:20 Subventioner inom bostadssektorn

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

I tidningen Metro den 26 september kunde vi läsa om hur ROT-bidraget kan användas.

”I första hand söker svenskar rotavdrag i Frankrike och Spanien men även andra EU-länder förekommer. Renovering av kök, badrum samt fasad och takomläggningar dominerar i ansökningarna. Tidigare i somras beviljades en familj i Täby rotavdrag för diverse reparationer invändigt på deras semesterhus i spanska Costa Dorada där enplansvillan bland annat behövde fasadrenoveras, ny köksö och nytt kakel i badrummet. En annan stockholmare bosatt på Lidingö har ett semesterhus utanför franska Nice med en mindre inomhuspool som behöver totalrenoveras.”

I regeringens budgetproposition kan vi samtidigt läsa att man motsätter sig stöd och stimulanser inom bostadssektorn bland annat därför att de är kostnadsdrivande. Motvilligheten till stöd och stimulanser inom bostadssektorn verkar dock inte omfatta flotta köksrenoveringar eller annan lyx. Men så fort det handlar om stöd för byggande av billiga hyresrätter börjar regeringens principer att gälla.

Förra året betalades det ut ROT-pengar för 13,5 miljarder kronor. En del av dessa medel betalades ut till enklare arbeten, annat till ren lyx. De som tillgodogör sig RUT- och ROT-bidrag hör oftast hemma i välbärgade kommuner, enligt Skatteverkets statistik.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att ändra utformningen av stöd och subventioner inom bostadssektorn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-09-28 Anmäld: 2011-09-28 Svar fördröjt anmält: 2011-09-30 Besvarad: 2011-10-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)