Styrning av flyktingmottagandet

Interpellation 2007/08:45 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 16 oktober

Interpellation

2007/08:45 Styrning av flyktingmottagandet

av Luciano Astudillo (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Sverige har ett stort ansvar för att ta emot människor som befinner sig på flykt undan krig, katastrofer och förtryck. Sett i förhållande till folkmängd tog Sverige emot 1,9 asylansökningar per 1 000 invånare under 2006. Det är betydligt fler än EU-genomsnittet. En sant generös flyktingpolitik måste även värna om de nyanlända, ge dem bästa tänkbara möjligheter att komma in i samhället, få jobb och bostad och skapa sig ett gott liv.

Signalerna från regeringen om hur man underlättar för nyanlända flyktingar är motsägelsefulla. Integrationsminister Nyamko Sabuni har tillsatt en utredning med uppdraget att hitta en modell för hur nyanlända flyktingar ska styras till kommuner med bästa förutsättningar att ge bostad och jobb. Statsministern kommenterar det uppdraget med att det redan finns en tillräcklig styrning i form av regeringens jobbpolitik. Vad är det som gäller?

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att klargöra regeringens uppfattning när det gäller frågan om statlig styrning av flyktingmottagandet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-16 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-30
Debatt (9 anföranden)